Yksilöpsykoterapia, psykoanalyysi, työnohjaus, psykiatrinen konsultaatio, työkyvyn arviointi, psykoterapian tarpeen arviointi, koulutus.


Pyhäjärvenkatu 6 D 93
33200 Tampere

Puhelin: 050 5520430
eMail: vuorela@marjovuorela.fi
Etusivu Psykoterapia Psykoanalyysi KELA-kuntoutus Elokuva ja psykoanalyysi Linkkejä | Koulutus

PSYKOTERAPIA:

Psykoterapialla tarkoitetaan kaikkia niitä psykologisia vuorovaikutustapahtumia, joissa psykoterapiakoulutuksen ja psykoterapeutin ammattipätevyyden hankkinut psykoterapeutti asettuu ammatilliseen psykoterapiasuhteeseen potilaan kanssa tämän psyykkisen ahdinkotilan helpottamiseksi tai itsetuntemuksen lisäämiseksi. Yksilöpsykoterapian lisäksi hoitomuotoina käytetään pari- perhe-, ryhmä- tai yhteisöterapiaa. Psykoterapiassa vaikuttava tekijä on terapeutin ja potilaan vuorovaikutussuhde kokonaisuudessaan. Useimmiten psykoterapiassa puheen merkitys on keskeisintä, mutta myös suhteen muut elementit ovat tärkeitä.

- Psykoterapia
- Mitä on psykoanalyyttinen psykoterapia